Tam, gdzie zaczyna się FOREX, tam kończą się reguły – o rynku FOREX w świetle sytuacji prawnej pokrzywdzonych przez firmy inwestycyjne w dniu 15 stycznia 2015 r.

Tam, gdzie zaczyna się FOREX, tam kończą się reguły – o rynku FOREX w świetle sytuacji prawnej pokrzywdzonych przez firmy inwestycyjne w dniu 15 stycznia 2015 r.

I.  Słowo wstępne W odpowiedzi na rosnącą liczbę zapytań kierowanych do Kancelarii przez osoby pokrzywdzone postępowaniem firm inwestycyjnych w związku z wydarzeniami z dnia 15 stycznia 2015 r. przygotowaliśmy dla Państwa sumaryczną analizę sytuacji prawnej, równocześnie wskazując instrumenty prawne, które

Dyrektor CO KPRM Andrzej Szeląg uniewinniony od zarzutów działania na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa

Dyrektor CO KPRM Andrzej Szeląg uniewinniony od zarzutów działania na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa

Wyrokiem z dnia 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VIII Wydział Karny uniewinnił Dyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzeja Szeląga od zarzutów wyrządzenia szkody w znacznych rozmiarach w majątku Skarbu Państwa oraz przekroczenia uprawnień i

Sąd Najwyższy porządkuje orzecznictwo w sprawie utworów włączonych do utworu audiowizualnego

Sąd Najwyższy porządkuje orzecznictwo w sprawie utworów włączonych do utworu audiowizualnego

W dniu 17 września 2014 r. (sygn. akt I CSK 621/13) Sąd Najwyższy ogłosił i ustnie uzasadnił wyrok porządkujący kierunki orzecznictwa w sprawach ochrony twórczości audiowizualnej, w zakresie utworów włączonych lub wykorzystywanych w utworach audiowizualnych. Wyrok dotyczy tzw. roszczenia informacyjnego na

Dyskusja na temat serwisu chomikuj.pl i prawa autorskiego na portalach społecznościowych

Dyskusja na temat serwisu chomikuj.pl i prawa autorskiego na portalach społecznościowych

Media coraz częściej poruszają temat kontrowersyjnych portali społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom darmową wymianę treści chronionych prawem autorskim. W ostatniej dekadzie szerokim echem odbiły się głośne sprawy związane z zamknięciem osławionego „Napstera”, spektakularnym aresztowaniem przez FBI właściciela portalu „Megaupload”, czy też

Publikacja P. Przeździeckiego na łamach PPH odnośnie prawa do intergralności utworu audiowizualnego

Publikacja P. Przeździeckiego na łamach PPH odnośnie prawa do intergralności utworu audiowizualnego

Na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” (nr 1/2013)  ukazał się artykuł autorstwa P. Przeździeckiego poruszający zagadnienie  prawa do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu na wtórne pole eksploatacji. Zdaniem autora absolutny charakter prawa do integralności jest  nie do pogodzenia z ewolucją

P. Przeździecki w TVP1 na temat umowy ACTA i dozwolonego użytku osobistego w internecie

Na fali ogólnopolskich protestów przeciwko umowie ACTA głos w charakterze eksperta z dziedziny prawa autorskiego zabrał mec. P. Przeździecki zwięźle wyjaśniając założenia prawne leżące u podstaw kwestionowanej umowy międzynarodowej. W programie dyskutowano na temat prawnych i moralnych aspektów nieodpłatnego korzystania