Choć data 13 grudnia jawi się w historii Polski raczej ponuro, jednakowoż dla naszego klienta – poszkodowanego przez brokera forex FORTISSIO – trzynastka okazała się być szczęśliwa.

Otóż wyrokiem zaocznym z dnia 13.12.2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny i Nieletnich w osobie sędzi Ewy Michniewicz Brody – w 100% uwzględnił powództwo naszego klienta przeciwko VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA z siedzibą w Atenach (FORTISSIO) o zapłatę 20 000 EURO oraz kosztów sądowych. Zasądzona kwota 20 000 EURO to kwota utracona na inwestycjach na rynku forex (konkretnie instrumenty finansowe CFD) przez poszkodowanego klienta, którego reprezentujemy w sporze sądowym.

Sąd Okręgowy w Łodzi w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane przez Kancelarię Przeździecki, w którym dowodziliśmy, że utracona kwota 20 000 EUR nie wynikała ze złych inwestycji dokonanych przez klienta, lecz spowodowana była rażącymi nieprawidłowościami i naruszeniami prawa ze strony operatora platformy forex i CFD. W istocie zdaniem powoda (nie budzącego wątpliwości sądu) to naruszenia ze strony Fortissio doprowadziły do przegrania zainwestowanych środków, a nie jego niewłaściwe decyzje inwestycyjne, jak podnosił pozwany w pismach przedprocesowych.

Fortissio to broker CFD regulowany przez Grecką Komisję Rynku Kapitałowego (HCMC). Fortissio jest marką należącą do VIE Finance a.e.p.e.y S.A. W materiałach promocyjnych podmiot twierdzi, że działa w zgodzie z MiFID, tj. Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych), przez co ma zapewniać swoim klientom przejrzystość w odniesieniu do finansów i ochrony uczestników obrotu.

Wyrokiem zaocznym sąd uznaje twierdzenia powoda o ile nie budzą one wątpliwości. Opublikowany wyrok jest nieprawomocny – pozwany powiadomił o zamiarze złożenia środka odwoławczego.

Kancelaria od dłuższego czasu skutecznie odzyskuje środki od brokera Fortissio i innych platform tradingowych rynku forex, CFD oraz kryptowalutowych.

Zachęcamy poszkodowanych klientów do kontaktu z nami.

Wyrok SO w Łodzi – odszkodowanie od FORTISSIO dla tradera