Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego, pomocy prawnej i reprezentacji w sprawach korporacyjnych i gospodarczych.

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółek handlowych i innych podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, sporządzamy i opiniujemy umowy oraz statuty, opracowujemy analizy, uczestniczymy w negocjacjach handlowych.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych przed sądami, trybunałami arbitrażowymi, organami administracji publicznej, organami koncesyjnymi.

Kancelaria zajmuje się także windykacją należności i reprezentacją klientów w postępowaniach egzekucyjnych oraz upadłościowych.

Jako nieliczni świadczymy specjalistyczne usługi związane z prawno – karną ochroną obrotu gospodarczego, doradzamy w zakresie zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania przestępczości tzw. white collar crimes.