Misją Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w obszarze trzech tradycyjnych specjalizacji (filarów prawnych) stanowiących główny zakres praktyki Kancelarii.

Pierwszym z tych filarów jest problematyka szeroko rozumianego prawa karnego, obejmująca między innymi zagadnienia prawa karnego gospodarczego (white collar crimes), prawa karnego skarbowego, a także szeregu innych spraw o charakterze represyjnym, w tym tzw. postępowań lustracyjnych.

Drugi filar skoncentrowany został wokół problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa prasowego oraz zagadnień związanych z ochroną cywilnych i autorskich dóbr osobistych.

Trzeci filar poświęcony jest sprawom korporacyjnymi i gospodarczym, w ramach którego Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego, wsparcia w negocjacjach handlowych, stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw, reprezentacji przed sądami, trybunałami arbitrażowymi i organami administracji.

W ramach tych trzech filarów, w związku z dotychczasową praktyką i zapotrzebowaniem naszych klientów, wyodrębniliśmy działy szczególne: rynków kapitałowych (Forex i OTC), bankowości i finansów oraz III sektora (NGO).

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych.

Standardowo pracujemy w języku polskim i angielskim, z możliwością rozszerzenia  o język francuski i niemiecki.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi specjalizacjami:

> Prawo Karne i Karnoskarbowe
> Prawo Autorskie i Własność Intelektualna
> Prawo Handlowe i Gospodarcze
> Rynki Kapitałowe FOREX i OTC
> Prawo Bankowe i Finanse
> Organizacje Pozarządowe