Z satysfakcją informujemy, że w związku z pomyślnym zakończeniem szeregu postępowań prawnych przeciwko zagranicznym firmom inwestycyjnym oferującym handel na platformach obrotu instrumentów finansowych CFD typu forex, a także kryptowalutowych – nasi klienci tylko w III kwartale 2022 r. odzyskali należności w kwocie ponad 1 miliona złotych.

Klienci Kancelarii, którzy zawarli umowy o świadczenie usług inwestycyjnych z podmiotami regulowanymi i licencjonowanymi przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), padli ofiarami nielegalnych praktyk ze strony firm brokerskich. Polegały one m.in. na wykorzystaniu asymetrii informacyjnej na korzyść podmiotu regulowanego z naruszeniem zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta, eksponując inwestorów na niedopuszczalne poziomy ryzyka (art. 24 Dryektywy MIFID II transponowany do ustawodawstw krajowych). Działania te w sposób zamierzony spowodowały utratę depozytów naszych klientów. Ten model postępowania był wykorzystywany przez opisywane firmy w sposób zorganizowany i ciągły wobec znacznej liczby inwestorów, którzy zwrócili się do Kancelarii Przeździecki po pomoc w odzyskaniu utraconego mienia.

Wskutek działań podjętych przez Kancelarię tylko w III kwartale 2022 r. nasi klienci odzyskali już należności w kwocie przekraczającej 1 milion złotych. Nastąpiło to poprzez zawarcie pozasądowych porozumień z firmami inwestycyjnymi. Reprezentujemy poszkodowanych w kolejnych postępowaniach przeciwko wspomnianej grupie podmiotów  – nasi klienci mają realną szansę na sprawne odzyskanie dalszych kwot utraconych na inwestycjach.

Mimo to, w indywidualnych przypadkach rekomendujemy poszczególnym klientom odrzucenie proponowanych porozumień. Wówczas występujemy w ich imieniu z roszczeniami na drogę postępowania cywilnego, jednocześnie inicjując stosowne procedury sankcyjno-administracyjne, ewentualnie w najbardziej rażących przypadkach także postępowania prokuratorskie.

Ze względu na prowadzone postępowania negocjacyjne na chwilę obecną nie możemy ujawnić nazw konkretnych podmiotów.

W przypadku utraty znacznej kwoty na inwestycjach związanych z rynkiem CFD, forex, kryptowalut, opcji i innych instrumentów pochodnych zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Nasz zespół przeanalizuje sprawę a następnie zarekomenduje wdrożenie skutecznych środków prawnych w celu odzyskania mienia.