Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z produkcją audiowizualną, telewizyjną, muzyczną i filmową. W tym zakresie preferujemy podjęcie współpracy jeszcze we wstępnym etapie produkcji, zapewniając kompleksowe doradztwo i analizę prawną planowanych przedsięwzięć. Model ten pozwala na stworzenie optymalnych rozwiązań, w tym przede wszystkim przygotowanie spójnego pakietu umów należycie zabezpieczającego przebieg produkcji oraz interesy podmiotów korzystających z utowru.

Znajomość specyfiki branży medialnej pozwala nam z powodzeniem reprezentować interesy producentów, wydawców, agentów, aktorów, modeli, muzyków, fotografów, grafików i innych twórców. Doradzamy, sporządzamy i negocjujemy kontrakty, reprezentujemy naszych klientów przed sądami i innymi organami w sprawach o ochronę praw autorskich, praw do wizerunku, dobór osobistych, dochodzenia należności, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Obszarem praktyki Kancelarii jest także problematyka prawa autorskiego na styku nowych technologii; doradzamy w zakresie inwestycji związanych z nowymi polami eksploatacji, portalami społecznościowymi, dostawą usług medialnych, w kwestiach dotyczących programów komputerowych, gier, aplikacji, dzieł multimedialnych, a także problemu piractwa internetowego.

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, cywilnych i autorskich dóbr osobistych.

Kancelaria prowadzi również sprawy z dziedziny prawa prasowego.