Kancelaria prowadzi postępowania przeciwko bankom i międzynarodowym instytucjom finansowym w związku ze sporami wynikłymi na tle świadczenia usług finansowych – na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych (konsumentów).

Prowadzone przez nas sprawy koncentrują się wokół zagadnień związanych z :

  • umowami kredytowymi, w tym kredytami denominowanymi w walutach obcych;
  • restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem);
  • wykonywaniem i rozliczaniem transakcji na rynkach kapitałowych: opcje, waluty, kontrakty spot, OTC;
  • stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami;
  • problematyką udostępniania i wykorzystywania danych osobowych przez instytucje finansowe, usuwaniem danych klientów z bankowych rejestrów (np. BIK);
  • odpowiedzialnością instytucji finansowych z tytułu zaniedbań w sferze informacyjnej;
  • odblokowywaniem zamrożonych aktywów;
  • przestępstwami bankowymi;

Sprawy tego rodzaju, ze względu na swą specyfikę, w tym zwykle znaczną wartość dochodzonych roszczeń, wymagają od pełnomocnika specjalistycznej wiedzy, głębokiego zaangażowania oraz pełnej determinacji w działaniu. Niepoślednie znaczenie odgrywa także fakt całkowitej niezależności naszego zespołu od instytucji finansowych (brak konfliktu interesów), co stanowi dodatkową gwarancję skuteczności Kancelarii w osiąganiu celów nakreślonych przez naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporze z bankiem lub instytucją finansową, skontaktuj się z nami mailowo i krótko opisz sprawę. 

e-mail: office(at)przezdziecki.eu

 

 

 

polecany artykuł:

4441364482_bf04636e2d_n“Praktyczne skutki uchylenia przez TK przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym”