Na skutek ponownego rozpoznania apelacji obrońców lustrowanego Tadeusza Matyjka w dniu 8 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny uchylił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdzające, iż T. Matyjek miał dopuścić się tzw. „kłamstwa lustracyjnego”.

W ustnych motywach orzeczenia Sąd Apelacyjny zaznaczył, iż sąd a qou wadliwie ocenił zgromadzone w sprawie dowody, a ustalenia faktyczne poczynił niesamodzielnie – w oparciu o skopiowane fragmenty uzasadnienia innego wyroku, co stanowi rażące naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów.

Mająca symboliczny i historyczny wymiar sprawa posła T. Matyjka, która zainicjowała proces burzliwej lustracji w III Rzeczpospolitej, będzie rozpoznawana od początku przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd I instancji.

Po 15 latach od oskarżenia posła T. Matyjka o kłamstwo lustracyjne, pozostaje on osobą niewinną.

Na rozprawie apelacyjnej lustrowanego reprezentowali adw. Patryk Przeździecki oraz adw. Zbigniew Luboch.

Kolejne korzystne orzeczenie w sprawie lustracyjnej posła Tadeusza Matyjka