Na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” (nr 1/2013)  ukazał się artykuł autorstwa P. Przeździeckiego poruszający zagadnienie  prawa do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu na wtórne pole eksploatacji. Zdaniem autora absolutny charakter prawa do integralności jest  nie do pogodzenia z ewolucją sposobów zwielokrotniania i udostępniania utworów. Tym samym erozja prawa do integralności wydaje się faktem dokonanym. Widoczne jest także obniżanie rygoryzmu przestrzegania praw osobistych w skali międzynarodowej, co powoduje, iż tradycyjny paradygmat prawa do integralności wymaga przeredagowania.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/coraz-trudniej-o-integralnosc-utworu-w-internecie

Publikacja P. Przeździeckiego na łamach PPH odnośnie prawa do intergralności utworu audiowizualnego