IMG_1923W 15 wydaniu magazynu FX Inwestor mec. Patryk Przeździecki przedstawia prawne aspekty usługi asset managment (zarządzanie kapitałem).

Z artykułu dowiecie się Państwo, czy i w jaki sposób można odzyskać środki finansowe utracone w wyniku powierzenia ich w zarządzanie zarówno licencjonowanym podmiotom rynku kapitałowego (firmy inwestycyjne, banki, brokerzy forex), lecz także osobie nieuprawnionej. Autor porusza tematykę środków sankcyjnych na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w związku z naruszeniem przepisów prawa przy świadczeniu usługi asset management.

Najnowszy numer magazynu FX Inwestor dostępny w sieci Empik lub na stronie https://www.fxmag.pl/magazyny

 

*    *    *

Skanowanie10001Skanowanie10002

mec. P. Przeździecki o usłudze asset management dla magazynu „FX Inwestor”