mifid_logoKancelaria prowadzi obecnie doradztwo na rzecz zagranicznych firm inwestycyjnych w zakresie skutków ostatniej nowelizacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 marca 2017 r., jak również mających wkrótce wejść w życie przepisów systemu MiFID II, ustanawiających nowe reguły relacji na linii klient-firma inwestycyjna.

Współpraca dotyczy między innymi dostosowania działalności zagranicznych firm inwestycyjnych do systemu MiFID II, jak również wytycznych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie programów partnerskich, marketingowych i lojalnościowych, zgodnego z prawem modelu wynagradzania partnerów biznesowych, czy też zasad ustanawiania w Polsce agenta oraz oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej.

Kancelaria doradza zagranicznym firmom inwestycyjnym w zakresie implementacji MiFID II