Jest nam przyjemnie poinformować, iż na wniosek Kancelarii Rzecznik Finansowy wydał przełomowe stanowisko w sprawie z powództwa Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. przeciwko inwestorom indywidualnym dotkniętym wydarzeniami na rynkach finansowych z dnia 15 stycznia 2015 roku, określanych mianem „Czarnego Czwartku”.

W opinii Rzecznika Finansowego dokonane przez TMS Brokers następcze rekwotowania cen ważnie zwartych transakcji z inwestorami były działaniami rażąco naruszającymi interesy konsumentów oraz przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Rzecznik Finansowy nadto podkreślił, iż podstawowym obowiązkiem brokera jest należyta realizacja zleceń, a ze względów prawnych i reputacyjnych profesjonalista w obrocie instrumentami finansowymi nie wycofuje się z raz zawartych transakcji, nawet jeśli ma ponieść tego konsekwencje finansowe.

Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko Rzecznika Finansowego będące jednocześnie pierwszym w historii urzędu tzw. istotnym poglądem wydanym w sprawie związanej z rynkiem forex. Jesteśmy przekonani, iż przyczyni się ono do zwiększenia poziomu ochrony inwestorów oraz podniesienia standardów usług świadczonych przez domy maklerskie i firmy inwestycyjne.

Na marginesie przypominamy, iż brytyjski odpowiednik Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman) zajął analogiczne stanowisko w sprawie przeciwko brokerowi CMC Markets we wrześniu ubiegłego roku.

Zachęcamy do lektury artykułu prasowego poświęconego sprawie:  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tylko-w-money-pl-rzecznik-finansowy-po,71,0,2126663.html

Przełomowe stanowisko Rzecznika Finansowego w sporze inwestorów indywidualnych z DM TMS Brokers