Zapraszamy do zapoznania się z odcinkiem programu „To się liczy”, poświęconym problemom rynku Forex w Polsce.

O najnowszych wytycznych KNF, postępowaniu firm inwestycyjnych w dniu „Czarnego Czwartku”, a także wielu innych aspektach dotyczących handlu na rynku forex dyskutują: mec. Patryk Przeździecki prowadzący procesy przeciwko międzynarodowym instytucjom finansowym i brokerom forex, dyr. oddziału Admiral Markets w Polsce Andrzej Tomczyk i dziennikarz ekonomiczny red. Łukasz Pałka.

Rozmówcy zwracają szczególną uwagę na niedostateczny poziom nadzoru ze strony KNF nad rynkiem forex oraz brak realnej ochrony interesów inwestorów indywidualnych. Dostrzegają także błędy i wypaczenia obecne na rynku, które doprowadziły do coraz liczniejszych procesów sądowych pomiędzy firmami inwestycyjnymi i ich klientami. Gorzkie słowa krytyki objęły kilku polskich brokerów, którzy jako jedni z nielicznych na całym świecie zdecydowali się dochodzić od ludności zapłaty debetów z „Czarnego Czwartku” na drodze sądowej. Na zakończenie programu mec. Przeździecki publicznie zaapelował o poszanowanie przez domy maklerskie praw inwestorów indywidualnych i polubowne zakończenie spraw o zapłaty rzekomych debetów naliczonych gospodarstwom domowym na skutek nadzwyczajnej decyzji Narodowego Banku Szwajcarii z dnia 15.01.2015 r. o odejściu od parytetu wymiany helweckiej waluty względem euro.

Untitled-2źródło: money.pl

 

Dyskusja o problemach rynku Forex, wytycznych i postawie KNF względem uczestników rynku