Hand about to bang gavel on sounding block

Ze względu na znaczną ilość skarg od osób, które utraciły środki finansowe u brokerów  SKY FOREX / ALPHA FINEX w podobnych, niepokojących okolicznościach: informujemy, iż sprawa SKY FOREX zostanie wkrótce skierowana na drogę postępowań grupowych.

Przypominamy, iż decyzją z dnia 09.03.2016 r. cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CYSEC) zawiesiła licencję maklerską dla SKY FOREX (spółka Tradmarker Cyprus Limited) ze względu na stwierdzone przez organ naruszenia prawa.

Osoby poszkodowane, zdecydowane na dochodzenie roszczeń od SKY FOREX w ramach procedur grupowych proszone są o pilny kontakt z Kancelarią.

Zgłoszenia i zapytania w sprawie SKY FOREX prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

 

*     UWAGA: GRUPA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA W DNIU 8 LIPCA 2016 r.     *

Postępowanie grupowe przeciwko SKY FOREX / ALPHA FINEX i in.