mifid_logoZachęcamy do zapoznania się z artykułem adw. Patryka Przeździeckiego opublikowanym na portalach „FX MAG” oraz „Comparic”, w którym autor szczegółowo opisuje spostrzeżony błąd w oficjalnym tłumaczeniu Załącznika II do Dyrektywy MiFID II w zakresie kategoryzacji klienta firmy inwestycyjnej jako „profesjonalisty” (Załacznik II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II).

Link nr 1: Karygodny błąd w tłumaczeniu Dyrektywy MiFID II na język polski – FXMAG

Link nr 2: Karygodny błąd w tłumaczeniu Dyrektywy MiFID II na język polski – Comparic

Błąd jest o tyle poważny, że dotyczy fundamentalnego aktu prawa Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive). Akt ten stanowi trzon europejskiego systemu prawa rynku kapitałowego. Dalsze utrzymywanie błędnie przetłumaczonego przepisu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej godzi w zasadę zaufania do porządku prawnego, a nadto może powodować negatywne konsekwencje dla podmiotów stosujących prawo.

Fundacja Trading Jam zadeklarowała zamiar skierowania odpowiednich wystąpień do organów UE celem wszczęcia procedury sprostowania błędu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Edit 20.08.2018: W związku z petycją Fundacji Trading Jam Ministerstwo Finansów potwierdza błąd i zapowiada działania – publikacja Money.pl.

 

Karygodny błąd w tłumaczeniu Dyrektywy MiFID II na język polski