W naszym wpisie z 1 kwietnia 2020 r. informowaliśmy o wygranej przed Sądem Okręgowym w Siedlcach (sygn. akt: I C 850/17) w sprawie przeciwko Robertowi Walickiemu i Tomaszowi Rulce dotyczącej realizacji praw z tzw. „opcji o europejskim stylu wykonania”.

Wpis ten spotkał się ze sporym zainteresowaniem zarówno ze strony samych nabywców opcji, jak też profesjonalnych pełnomocników reprezentujących poszkodowanych klientów w postępowaniach sądowych na terenie całego kraju. Jest na miło, że argumentacja prawna wykorzystana w procesie przed Sądem Okręgowym w Siedlcach (sygn. akt: I C 850/17) okazała się skuteczna i mogła posłużyć również wielu innym inwestorom w bliźniaczych procesach sądowych.

Wobec licznych zapytań pragniemy poinformować, że wspomniany wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach jest już wyrokiem prawomocnym, bowiem apelacja Tomasza Rulki została oddalona w całości wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 grudnia 2021 r. (sygn. akt I ACa 648/20).

Jednocześnie przypominamy, że umowy opcji są w istocie niezwykle skomplikowanym instrumentem finansowym, który nie powinien być oferowany inwestorom detalicznym nie posiadającym wymaganej wiedzy i doświadczenia pozwalających na zrozumienie wbudowanych weń mechanizmów prawnych i ekonomicznych.

Prawomocna wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie ws „opcji o europejskim stylu wykonania”