Informujemy, iż na wniosek Kancelarii firma para-inwestycyjna „MAXITRADE” (www.maxitrade.com) została w dniu dzisiejszym umieszczona na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF, zaś Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski na mocy przyznanych mu uprawnień przystąpił do wszczętego już śledztwa w charakterze pokrzywdzonego.

Decyzja KNF będzie miała istotne praktyczne przełożenie na zwiększenie poziomu ochrony inwestorów oraz osób poszkodowanych. Nie tylko bowiem, będzie nosiła w sobie walor prewencyjny jako forma publicznego ostrzeżenia organu administracji publicznej kierowanego do potencjalnych inwestorów. Oczekujemy nadto, iż w jej wyniku wkrótce dojdzie do zablokowania przez systemy VISA i MASTERCARD oraz procesory płatnicze możliwości deponowania  środków na rzecz „Maxitrade”.  W zaistniałych okolicznościach, naszym zdaniem dalsze procedowanie płatności (depozytów) przez banki i pośredników płatniczych na rzez „Maxitrade” stanowić będzie podstawę roszczeń odszkodowawczych osób poszkodowanych wobec instytucji finansowych.

Poniżej zamieszczamy skan naszego wniosku do Przewodniczącego KNF:

Plik0001-1

„MAXITRADE” na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF