Czy czeka nas obligatoryjna redukcja dźwigni finansowej na rynku OTC do 1:25?

Czy czeka nas obligatoryjna redukcja dźwigni finansowej na rynku OTC do 1:25?

W lipcu br. Ministerstwo Finansów zakomunikowało rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do ustawowego ograniczenia dźwigni finansowej dostępnej dla inwestorów nieprofesjonalnych przeprowadzających transakcje na instrumentach finansowych rynku OTC. Wspomniane ograniczenie miałoby objąć swym zakresem wyłącznie instrumenty niepodlegające rozliczeniu przez centralnego kontrpartnera (CCP). Wedle