Jest nam miło poinformować, iż Fundacja Trading Jam zrzeszająca blisko 10 000 inwestorów indywidualnych rynku kapitałowego powierzyła mec. Przeździeckiemu funkcję Rzecznika Praw Tradera.

Rzecznik Praw Tradera („RPT”) to zupełnie nowa i jedyna w swoim rodzaju społeczna instytucja, powołana oddolnie do promowania i ochrony interesów inwestorów rynku kapitałowego. Jej rola sprowadzać się będzie nie tyle do tak oczywistych działań jak podejmowanie przez RPT interwencji na rzecz inwestorów w sporach z bankami, domami maklerskimi i firmami inwestycyjnymi. W szerszym, bowiem wymiarze jej zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do budowania pozytywnego wizerunku rynku kapitałowego w Polsce poprzez:

  • edukację w zakresie praw i obowiązków uczestników rynku;
  • piętnowanie nieprawidłowości i nadużyć w ramach dostępnych środków prawnych;
  • współpracę z organami państwowymi w stosowaniu prawa poprzez: występowanie przez RPT z istotnymi poglądami w sprawach zawisłych przed sądami lub interwencjami do KNF, Prokuratury, RPO, Rzecznika Finansowego i innych organów;
  • stymulowanie działań legislacyjnych nakierowanych na budowę racjonalnego otoczenia prawnego, uwzględniającego interesy inwestorów indywidualnych;

Utworzenie instytucji Rzecznika Praw Tradera stało się możliwe dzięki rosnącej w siłę społeczności inwestorów indywidualnych, zorganizowanej wokół inicjatywy Trading Jam Session. Nie trzeba dodawać, iż na jej powstanie niebagatelny wpływ miały bezprecedensowe w skali Europy działania poszczególnych domów maklerskich wobec traderów poszkodowanych wydarzeniami „Czarnego Czwartku” na CHF, jak również narastająca fala przestępstw na tzw. „łowców frajerów„*, organizujących „boiler roomy„* regularnie okradające ludność pod pozorem inwestycji na pseudo-instrumentach finansowych.  Wreszcie, tak widoczna indolencja oraz powszechny brak zrozumienia przez podmioty stosujące i tworzące prawo rzeczywistych problemów rynku kapitałowego spowodowały konieczność stworzenia przeciwwagi dla lobby bankowo-korporacyjnego.

Jeśli pragniesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Tradera, zadać pytania, zgłosić sugestie lub zaobserowane nieprawidłowości, polecamy drogę mailową: [email protected]

 

——————————

* Boiler Room to proceder przestępczy polegający na organizacji obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, w sposób przypominający piramidę finansową, nakierowany wyłącznie na zdefraudowanie środków powierzonych pseudo-firmie inwestycyjnej przez nieświadomych inwestorów. Swoją nazwę zawdzięcza głośnemu w USA obrazowi pt. „Boiler Room” (pl. „Ryzyko”) z 2000 r. w reż. B. Younger’a, w którym przedstawiono pierwowzór coraz bardziej popularnego w Polsce schematu przestępczego, przynoszącego łatwe i szybkie zyski, porównywalne z handlem narkotykami. W Polsce do osób organizujących i pracujących w nielegalnej branży fx przyległo określenie łowcy frajerów, gównie za sprawą serii publikacji na łamach money.pl oraz reportażowi TVP „Chodzi o pieniądze” (odc. z 5.12.2016 r.).

mec. P. Przeździecki obejmuje funkcję Rzecznika Praw Tradera