unbenannt-1Jest nam przyjemnie poinformować, że Kancelaria z sukcesem wspierała reprezentację i obronę naszego klienta (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne) w postępowaniu prowadzonym przez szwajcarską Prokuraturę Federalną w Bernie (Bundesanwaltschaft), a następnie w postępowaniu przed Federalnym Trybunałem Karnym w Bellinzonie (Bundesstrafgericht) o przepadek wielomilionowego mienia na rzecz szwajcarskiego skarbu państwa, mającego zdaniem Prokuratury pochodzić z przestępstwa prania brudnych pieniędzy w powiązaniu z rzekomym przestępstwem urzędniczym popełnionym na terenie RP.

Przy wydawaniu orzeczenia Trybunał Federalny musiał rozstrzygnąć istotne zagadnienie prawne dotyczące kolizji szwajcarskiego i polskiego prawa karnego materialnego, a w efekcie kwestię obopólnej karalności przestępstw.

W wyniku prawomocnego zakończenia kilkuletniego postępowania toczącego się przed Federalnym Trybunałem Karnym nasz klient odzyskał całość mienia zajętego przez Prokuraturę, a nadto uzyskał odszkodowanie od szwajcarskiego skarbu państwa.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie postępowań dotyczących prania pieniędzy, zajęcia oraz przepadku mienia w obszarze jurysdykcji szwajcarskiej, współpracując z wiodącymi prawnikami ze Szwajcarii.

Korzystny wyrok szwajcarskiego Federalnego Trybunału Karnego dla klienta Kancelarii