allianz-marketPlatforma obrotu instrumentów finansowych CFD działająca pod nazwą handlową „Allianz Market” (https://allianzmarket.com/), której operatorem jest spółka „AllianzMarket” Ltd. jest podmiotem nieregulowanym świadczącym usługi inwestycyjne na terenie RP i EU bez wymaganego prawem zezwolenia. Podmiot w sposób nieuprawniony posługuje się nazwą zbliżoną do renomowanego towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji „Allianz Polska” S.A., mimo że nie jest w żaden sposób powiązany z „TUiR Allianz Polska” S.A.

Deponowanie środków na poczet inwestycji oferowanych przez „Allianz Market” wiąże się z ryzykiem wyłudzenia oraz utraty wszystkich „zainwestowanych” środków – stanowczo przestrzegamy!

Podmiot stosuje agresywny telemarketing wymierzony w osoby niemające wiedzy ani doświadczenia w handlu na elektronicznych platformach obrotu, jednocześnie fałszywie zapewniając o możliwości wypracowania ponadprzeciętnych zysków oraz wypłaty środków z platformy. Poprzez szkodliwe i nielegalne doradztwo inwestycyjne opiekunowie rachunków wyłudzają od klientów kolejne wpłaty powiększające jedynie dotychczasową stratę klienta. W momencie złożenia żądania wypłaty przez klienta jego rachunek jest zerowany lub klient spotyka się z żądaniem uiszczenia dodatkowych kosztów. Ostatecznie środki klienta znikają z platformy lub jego rachunek jest zerowany w wyniku „rozliczenia” transakcji na instrumentach CFD.

W ten sposób klienci „Allianz Market” bezpowrotnie tracą wszystkie zdeponowane środki.

W podobnej sytuacji znalazł się nasz klient, który na początku 2021 r. powierzył „Allianz Market” swoje oszczędności, a następnie w wyniku zawarcia niekorzystnych transakcji „utracił” wszystkie zdeponowane środki oraz wypracowane zyski.

Niezwłocznie po utracie środków klient zwrócił się o pomoc do Kancelarii – w terminie 3 miesięcy od udzielenia nam pełnomocnictwa odzyskaliśmy prawie 100% środków „przegranych” przez naszego klienta w „Allianz Market”. Ponad 10 letnie doświadczenie Kancelarii w tego typu przypadkach pozwala nam na dobór optymalnej strategii , bez względu na to czy środki zostały „przegrane”, wyłudzone, czy utracone w inny sposób. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, wyboru strategii, a następnie podjęcia adekwatnych działań prawnych.

Zawsze warto powierzać swoje sprawy podmiotom zweryfikowanym: regulowanym i posiadającym stosowne licencje oraz zezwolenia – w równym stopniu zasada ta tyczy się wyboru firmy inwestycyjnej jak i prawnika.

Allianz Market – skuteczne odzyskanie ponad 120 tys. zł „przegranych” na inwestycjach w 3 miesiące od przyjęcia pełnomocnictwa